Réckbléck

Säit 2008 gëtt d'Lëtzebuerger Naturwëssenschaftsolympiad organiséiert. An dëser Rubrique fannt dir alles vun de läschte Joëren: Froen vun der Qualifikatioun, der Halleffinale (seit 2014) an der Finale, Filmer vun der Finale, Fotoen an natirlech d'Resultater. 

D'Froen vun der Qualifikatioun an der Halleffinale sinn ideal fir sech op déi aktuell Editioun virzebreeden. Virun allem d'Aufgaben vun der Finale kënnen eventuell fir praktesch Arbechten am naturwëssenschaftlechen Unterrëcht genotzt ginn.

ORGANISATEUREN A SPONSOREN

Organisateur sinn d'Associatioun Olympiades luxembourgeoises des sciences naturelles a.s.b.l. an de Ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse an Zesummenaarbecht mat der Association des Biologistes luxembourgeois, der Association luxembourgeoise des Physiciens, der Association des Chimistes luxembourgeois an dem Fonds Nationale de la Recherche.

Kontakt & Links

Coordinateur de l'olympiade :

M. Jeff Kohnen

Atert-Lycée Redange
1, rue du Lycée
L-8508 Redange
Tel: 26 62 32 - 200
jeff.kohnen@education.lu

Links :

INFORMATIOUNEN ZUR EUROPÄESCHER NATURWËSSENSCHAFTSOLYMPIAD : WWW.EUSO.IE WEBISTE VUN DER EUSO 2013 ZU LËTZEBUERG: WWW.EUSO2013.LU

Informatiounen zu den Organisateuren :
www.men.lu
www.abiol.lu
www.achil.lu
aphyl.lgl.lu
www.fnr.lu